среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek kamienie ogrodzenie te s�� z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało bieg��ym ślipiem trudno je rozróżnić.

Chociaż głazy sztachety te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało biegłym ślepiem trudno je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, bezproblemowej obróbce a także stosunkowo niskiej cenie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najprościej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi lub od razu ociosuje, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przesyła do miejsca budowy ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak połączony lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Prócz bazy zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor kamieni na ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek, przybierają one wtenczas wielorakie odcienie czerwieni, brązu oraz zieleni. W naturze ułożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż wycina się największe bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można również ciąć na sześciany o regularnych zarysach, stosowane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je dzielić przy asyście specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nietypowych kształtów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia plastikowe wykorzystuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe z zgromadzonych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż a także ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować rekomendowane na sztachety z plastyku na plot i bramę sztachetowa. Nadają się jednak po największej części do stosowania w środku budynku, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu i własnych upodobań forma kamiennych płyt może być urozmaicony – od łamanych, nierównych, aż po pionowo przyciętych prostokątów czy też kwadratów. Murki i ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa buduje się z skał przeróżnego obrysu, zestawionych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje z kawałeczków o niesymetrycznych obrysach, powinno się je trafnie łączyć tzn. tak, ażeby postać każdego kolejnego integrował się z poprzednim. Ażeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szczeliny w środku można wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie plastikowe z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych a także innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur prędko niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają również mchem oraz glonami. Można to uniemożliwić pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań albo rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać kurzu z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą utrzymywać się mocne rysy. Wyspecjalizowane fabryki oczyszczają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego mycia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, aby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий