среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Stawianie ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Ploty PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane plotki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak proponowane plotki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий